top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Mária, a szeretettel rezonáló ember

Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén tartottuk kápolnánk búcsúját. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Kerekes László segédpüspök volt, akivel koncelebrált Jakubinyi György nyugalmazott érsek, a szeminárium tanárai és a központi papság.


Kerekes László segédpüspök szentbeszédében két dolgot emelt ki, amely által rácsodálkozhatunk az ünnepre. Elsőként, hogy Isten milyen egyszerűen, alázatosan, csendesen lett emberré. Törékenyen, egy egyszerű szolgálólány gyermeki tekintete által lépett a világba. Kiválasztotta Máriát, de nem tolakodott be az életébe, hiszen a Szűzanya szabadakarata mindvégig megmaradt. Mindannyian tapasztalhatjuk milyen törékeny Isten jelenléte, hiszen „összetörhetjük” kezünk által. Isten kezünkre adja magát.

Másodszor a Szűzanya igent mondott az Isten kérésére, a mi megváltásunkra. Hogyan lehetséges ez a válasz a Szűzanya részéről? – tette fel a kérdést. Az engedelmes Isten szeretetére, a szeretettel rezonáló emberen keresztül. Máriának ez a rezonálás válasza a szeretetre. Mit jelent ez? – tette fel a kérdést. Egy személyes történet révén világított rá: egy fiatal asszony első gyermekének születésekor komplikáció lépett fel és élete végéig ágyhoz volt kötve az édesanya, akit a férje mindvégig szeretettel gondozott. Ez a válasz a rezonáló szeretetre, a láthatatlan jövőre a házasság szentségében. Kérjük Istent, hogy mi is tudjunk ártatlan szívűek lenni.Fotó: Kováts Álmos/SIS

40 megtekintés
bottom of page