top of page
Keresés
  • Seminarium Incarnatae Sapientiae

Rendhagyó osztálynap

Szerdánként „osztálynapot” tartunk szemináriumunkban, amikor évfolyamonként közösen töltjük a délutánt szentmisével, közös tematikus beszélgetésekkel, játékkal, filmezéssel. A mai nap sok szempontból eltért az előző alkalmaktól, de leginkább abban, hogy kápolnánk búcsúünnepére készülve a közös imádság volt a középpontban.

Az egy éve tartó – és napjainkban újból egyre fokozódó – járványhelyzet kihívások, nehézségek elé állította környezetünket, ez pedig közösségünket sem kerülte el.


Szemináriumunk különböző aktuális és sok esetben embert próbáló helyzetekért, szándékokért imádkozott, így az első év a korházban vagy otthonaikban lévő súlyosan fertőzött betegekért; a másodév az egészségügyben dolgozó orvosokért, asszisztensekért, ápolókért, korházi alkalmazottakért; a harmadév azokért, akik ebben a nehéz helyzetben mindannyiunk segítségére sietnek, akik értünk imádkoznak. A negyedévesek azokért ajánlották imákait, akik bárhol a világban a felebaráti szeretetet önkéntesként megvalósítják, segítik az időseket, egyedülállókat, betegeket, szegényeket. Sokakat veszteség ért a világjárvány miatt, akik elveszítették szeretteiket, munkahelyüket, megélhetésüket, reményüket – értük imádkozott az ötödik évfolyam; diakónusaink pedig az elhunytakért imádkoztak, különösképpen azokért, akik haláluk óráján nem részesülhettek a kiengesztelődés szentségében és az eukarisztiát sem vehették magukhoz; akik egyedül, magányosan haltak meg; akik hit és remény nélkül távoztak a világból.


Az évfolyamonként végzett közös imát és a rendhagyó osztálynapot közösségi szentmise zárta. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, kápolnánk búcsúján folytatjuk a közös imádságot. Arra hívjuk követőinket, hogy lélekben kapcsolódjanak ünnepünkhöz, és hordozzák imáikban mindazokat, akiket közösségünk is imával kísér.


Fotó: A kolozsvári Könnyező Szűz kegyképének másolata. Gyulafehérvár, Papnevelő Intézet, alkalmazottak kápolnája.

37 megtekintés
bottom of page