top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Szent József ünnepe

Szent József főünnepén, délben, szemináriumunk udvarán emlékeztünk Ferenc pápa beiktatásának 8. évfordulójára a csíksomlyói látogatása emlékére ültetett fa körül.

A közös Úrangyala ima végén Kiss Endre spirituális osztotta meg gondolatait az ünnep kapcsán, aki emlékeztetett egyben arra is, hogy a mai nap egyben a Szentatya által meghirdetett Szent József-év megnyitása is.

A pápáért végzett közös ima végén részlet hangzott el a Szentatya betegek világnapjára írt üzenetéből, amelynek gondolatai különösképpen is aktuálisak közösségünk számára. A rövid megemlékezés a pápai himnusz eléneklésével zárult, majd szentmise keretében kértük Istent, hogy Szent József közbenjárására őrizze és vezesse családunkat, az Egyházat.

Imádkozzunk Szentatyánkért: Gondviselő Istenünk, aki életünket Jó Pásztorként vezeted, Szent Péter utódában, Ferenc pápánkban atyát és testvért ajándékoztál nekünk. Add, hogy mindig meghallja a Szentlélek biztos hangját, elöl járjon a szeretetben, és életével továbbra is tegye élővé örömhíredet. A vele való találkozás élményének felidézése szítsa fel bennünk az egy test közösségéhez való tartozás vágyát, és az evangélium tiszta forrásának frissességéből naponta merítve eljussunk együtt örök országodba. Ámen.


Tartsd meg, Isten, szent atyánkat, Krisztusnak helytartóját!


22 megtekintés
bottom of page