top of page
Keresés
  • Seminarium Incarnatae Sapientiae

Szent Mihály arkangyal ünnepe

Szeptember 29-én, Szent Mihály arkangyal ünnepén a székesegyház harangjai búcsúünnepre hívták a zarándokokat. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Kovács Gergely érsek volt, aki a szentmise bevezetőjében köszöntötte a ministránszarándokokat, akik közel 300 voltak jelen. E szentmisében megemlékeztek Isten szolgája Márton Áron püspök halálának 41. évfordulójáról. A búcsús szentmise a nagyszeminárium Veni Sancte-ja volt, amelynek keretében Bakó László és Farkas Ervin tett esküt, hogy növendékeik számára az Egyház tanítását adják tovább.
Bakó László és Farkas Ervin eskütétele


Fotók: Nagy Emil/SIS


58 megtekintés
bottom of page