top of page
Keresés
  • Seminarium Incarnatae Sapientiae

Szolgálatok feladása - KÉPRIPORT

Háromnapos lelki előkészület után lektori szolgálatban részesületek a negyedéves és akolitusi szolgálatban a gyakorlati-pasztorális éven lévő kispapok.

A Szent Őrzőangyalok emléknapján bemutatott szentmise főcelebránsa és a szolgálatok feladója Kerekes László segédpüspök volt. Vele koncelebrált Jakubinyi György érsek, a szeminárium elöljárói, tanárai és a központi papág.


Kerekes László segédpüspök: „Amikor most ti lektor és akolitus jelöltként a szolgálatot kéritek, a Szent Őrzőangyalok közbenjárását kéritek. A Szent Őrzőangyaloknak a léte mutatja nekünk, hogy ők Isten színe előtt és az Ő szolgálatában vannak. Isten színe előtt, Isten közelében, tiszta szívvel lehetünk.”


"Dicsőség a magasságban Istennek..."


"... és a földön békesség a jóakaratú embereknek!"


"Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam."


"Mivel Isten irgalmából kaptuk a szolgálatot, nem csüggedünk el."


"Bizony, mondom nektek: ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába."


Az evangélium után András István rektor egyenként szólította a szolgálatra jelentkezőket.


"Lépjenek elő, akik felavatásukat kérik az akolitusi szolgálatra..."


Kerekes László segédpüspök: "Azzá kell válni, amit mi is hordozunk! Krisztus képmását kell kialakítsuk a mi életünkben, Krisztus képmására kell nektek is formálódni..."


A homilía után a jelöltek egyenként a segédpüspök elé járultak, aki a lektori és akolitusi szolgálatban részesítette őket.


"Istenünk, minden világosság és jóság forrása, te azért küldted hoz­zánk egyszülött Fiadat, az élet Igéjét, hogy kinyilatkoztassa a világnak szereteted titkát. Áldd meg e testvéreinket, akiket kiválasztottunk a felolvasók tisz­tére, és add, hogy állandóan elmélkedjenek igéden, merítsenek belőle bölcsességet, és hűségesen hirdessék azt testvéreiknek. Krisztus, a mi Urunk által."


"Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást..."


"...hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben."


"Vedd ezt az Eukarisztia ünneplésére előkészített kenyeret..."


"...és úgy élj, hogy méltóképpen szolgálhass az Úr és az Egyház asztalánál."


"Segíts úgy élnünk, hogy a fiatalok, akik megismerik életünket, bátran igent mondjanak hívásodra; akik pedig közénk lépnek, azok ne csalódjanak bennünk!"


A járványhelyzet miatt az ünneplésbe csupán a Templom.ro oldalon keresztül lehetett bekapcsolódni.


"Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret..."


"Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan..."


A szentmisén a zenei szolgálatot a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai látták el, Schneider Arnold székesegyházi kántor vezetésével.


"Áldjon meg benneteket a mindenható Isten!"


Új akolitusok: Fischer Balázs (Budapest), Forró Csaba-Roland (Kézdivásárhely), Mayer Nándor (Csedreg), Vagrin István (Csedreg), Ferencz Zsolt (Csíkszentsimon), Szabó Mihály-Csongor (Csíkszépvíz), Virág István (Gyimesbükk), Léstyán László (Csíkszentkirály).


Új lektorok: Kajtár Arnold (Hidegség), Ferencz Egon-József (Szárhegy), Czirják Ottó (Csíkmadaras), Hegyeli Andor (Gelence), Kajtár Zsolt-László (Gyimesközéplok), Nagy Ferenc (Deményháza), Hosszú Norbert-Lajos (Kézdimartonos), Erdély Hunor (Kézdimartonos).


Maszkok takarják el az arcokat. A járványhelyzet beárnyékolta a közös ünnepet, hiszen feketevasárnap helyett fél évvel később kerülhetett sor a szolgálatok feladására, azt is csak szűk körben ünnepelhette a szeminárium közössége.


De a nehézségek ellenére a maszkok mögött az öröm csillog a kispapok arcán.


A szentmise után a kispapok és elöljáróik átvonultak az érsekség udvarára...


... ahol a koronavírus okozta betegségből felgyógyult, jelenleg orvosi megfigyelés allatt álló Kovács Gergely érsek fogadta őket.


"Jó Atyánkért esdeklünk..." Az újonnan lektorrá és akolitussá avatott kispapok az egész szemináriumi közösség nevében köszöntötték a koronavírus okozta betegségből felgyógyult főpásztort.


Az ünnep alkalmából Mayer Nándor pasztorális-gyakorlati éven lévő kispap festményét ajándékozták a koronavírus okozta betegségből felgyógyult érseknek.


Az érsek a szolgálat fontosságára, annak szeretettel való végzésére hívta fel a szeminaristák figyelmét, kérve, hogy vigyázzanak önmagukra és övéikre ezekben a nehéz időkben, majd áldásban részesítette őket.


Az új lektorok és akolitusok elöljáróikkal és a főpásztorral.


Fotók: Tankó Csongor

Szerkesztette: Bőjte Csongor

599 megtekintés
bottom of page