top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

Katolikus teológia tudományos szemmel – Gyulafehérváron az ETDK


2023. május 18-21. között kerül megszervezésre immár huszonhatodik alkalommal a reál- és humántudományi Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia (ETDK). A római katolikus teológia szekció diákjai május 19-én, pénteken Gyulafehérváron mutatták be tudományos kutatásaiknak eredményét.A konferencia kezdetén András István szemináriumi rektor házigazda minőségében köszöntötte a jelenlévő egyetemi hallgatókat és tanárokat. Örömének adott hangot, hiszen régi álma valósult meg azáltal, hogy első alkalommal adhatott otthont Gyulafehérvár az ETDK-ra jelentkezett katolikus hallgatóknak. András Szabolcs dékánhelyettes köszönetet mondott azoknak a diákoknak, akik tudományos munkájuk által indultak a megmérettetésen.

A megmérettetésen a kolozsvári BBTE Római Katolikus Kar diákjai vettek részt, akik a kolozsvári didaktikai intézet és a gyulafehérvári pasztorálteológiai intézet hallgatói. Az idei versenyre nyolcdolgozattal neveztek be, amelyeket egy szakmai zsűri értékelt. Az idei ETDK szakmai zsűrijét dr. Bodor Attila, a pasztorálteológiai intézet tanára, jelenleg a göttingeni Georg-August Egyetem posztdoktori vendégkutatója; drd. Székely Beáta és P. dr. Orbán Szabolcs OFM egyetemi adjunktus, a pasztorálteológiai intézet oktatója alkotta.

A megírt munkákat a szerzőknek szóban is bemutatták; előadásmódjukkal és a kérdésekre adott válaszaikkal vitakészségüket is bizonyítaniuk kellett a zsűri számára.


A 2023-as ETDK római katolikus teológia szekciójára benevezett hallgatók neve, illetve a beküldött dolgozatok címe:

  • Bege Lóránd: A katolikus Egyház VII. Pius pápaságának évtizedeiben

  • Boldi Tihamér: A determinált ember és a felszabadító Isten

  • Egyed Arnold-István: Van-e szükség az Egyházra a posztmodernben?

  • Hegedűs Rita Diána: A magyar katolikus egyház megpróbáltatásai a kommunizmus idején, Mindszenty József bíboros egyházpolitikájának tükrében

  • Mayer Nándor: Lehet-e hús-vér a személy(ek)nek testként élni? Biblikus teológiai gondolatok az 1Kor 12,12-27 margójára

  • Tóth Gellért-Huba: Posztmodern korkép, avagy a modern kor naplementjének halványan csillogó homokszemei

  • Trombitás Márta: Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában… (Jn 3,14). A kígyómotívum bibliai megjelenése a Szám 21,4-9 és a Jn 3,14 fényében.

  • Vagrin István: A film személyiségformáló hatásának felismerése és alkalmazása a lelkipásztorkodásban.

Fotók: Kováts Álmos-Botond/SIS

319 megtekintés
bottom of page