top of page
Keresés
  • Szerző képeSeminarium Incarnatae Sapientiae

"Tovább kell adnunk azt az örömöt, amit kaptunk." – interjú Toman Zoltán atyával

2023. április 28-30. között Ferenc pápa Magyarországon tett apostoli látogatást. A pápalátogatás programjain szemináriumi közösségünk is részt vett.


Kevesen tudják viszont, hogy a Szentatya tolmácsa a Szentszék szolgálatában álló Temesvári Egyházmegyés pap volt, aki egykor a Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Szeminárium növendéke is volt egyben, nevezetesen Ft. dr. Toman Zoltán atya.


A lassan "két hónapos " pápalátogatás tolmácsát, Ft. dr. Toman Zoltán atyát, mint szemináriumunk egykori növendékét, kérdeztük.

Idén ünnepli pappá szentelésének tizedik évfordulóját. Hogyan ismerte fel a papi hivatását, illetve hogyan emlékszik vissza a gyulafehérvári szemináriumban eltöltött évekre?

Immár 10 éve vagyok pap és a legőszintébben mondhatom, hogy egyetlen percig sem bántam meg. Papi hivatásom felismerésében döntő szerepet játszott két olyan papi személlyel való találkozásom, akik szép papi életükkel, összetartásukkal hatottak rám. Ők segítettek abban, hogy néhány kérdést tegyek fel magamban azzal kapcsolatban, mi is az életemnek az értelme, hogyan szeretném úgy élni az életemet, hogy az teljes legyen, ne csak boldog. Így, az ő példájukkal felkeltették bennem azt a vágyat, hogy életemet Isten szolgálatába helyezzem. Nem emlékszem egy konkrét pillanatra, vagy egy konkrét napra amiről azt mondhatnám, hogy mostantól fogva eldöntöttem azt, hogy pap szeretnék lenni. Inkább úgy volt, hogy ez a vágy lassan kezdett bennem növekedni, egyre intenzívebb lett és magával sodort, teljesen birtokába vett.

A gyulafehérvári szemináriumra nagy elismeréssel és hálaadó szívvel gondolok, hisz a teológiai és lelki képzés mellett azt hiszem, hogy emberileg talán ott formálódtam a legjobban. Olyan emberekkel találkoztam, akik valamilyen módon hatottak rám és az, ami ma vagyok, a velük való találkozás révén lettem. Nagyon szép barátságok születtek, amelyek a mai napig is megmaradtak. Természetesen hálás vagyok a tanáraimnak, akik nagy türelemmel voltak irántunk és akik úgy hiszem, hogy nyomot hagytak életünkben.


A papszentelést követően néhány évig a pasztorációban tevékenykedett, melyet római tanulmányok követtek. Hogyan került Rómába? Mit tanult?

Papszentelés után két plébánián is szolgáltam, majd az egyházmegyei bíróságon is tevékenykedtem, az apostoli nunciatúra helyi munkatársa voltam, aztán ezzel párhuzamosan Budapesten egyházjogból licenciátust szereztem. A római tanulmányaim tulajdonképpen a Budapesten elkezdett a tanulmányoknak az úgymond meghosszabbításai voltak. Rómában doktoráltam egyházjogból a Lateráni Egyetemen. Főleg az egyház és állam közti kapcsolatok kutatásának érdekében választottam témát. Így az 1927-es konkordátum a Szentszék és Románia között volt a dolgozatom címe.


Mióta dolgozik a Szentszék szolgálatában? Mi a feladata?

2022. szeptember 1-jétől küldött a püspök [ti. a Temesvári Egyházmegye püspöke, Exc. és Ft. Pál József Csaba püspök atya] a Szentszék szolgálatára. Az államtitkárságon dolgozom, az egyház általános ügyeivel foglalkozó szekcióban.

Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatása során különleges szerep jutott Önnek. Hogyan választották ki Önt a Szentatya magyarországi apostoli látogatásának tolmácsának?

Az államtitkárság első szekciójában vannak a különböző nyelvi csoportok is, és mivel tagja vagyok az egyik ilyen al-szekciónak, így amikor a Szentatya valahova utazik, közülünk választanak ki általában egy személyt, akik aki őt kíséri.


Milyen élményekkel gazdagodott a magyarországi apostoli látogatás során, mint a pápa tolmácsa? Milyen érzés volt a Szentatya „magyar hangjának” lenni?

Nagy megtiszteltetés volt számomra a tény, hogy Szent Péter apostol utódját ilyen közelről is szolgálhattam. Úgy lelki, mint emberi szempontból mély nyomot hagyott bennem. A Szentatyával laktam az apostoli nunciatúrán. Nagyon emberséges, közvetlen, érdeklődő személyt ismerhettem meg Ferenc pápában. Ez némi büszkeséggel is eltölt, hisz nagyon szép a szavakat hallottam a 2019-es romániai apostoli látogatásról. A Szentatya nagyon szívesen emlékszik vissza a Marosvásárhelyről Csíksomlyóra megtett útra, a Somlyó-hegyen ünnepelt szentmisére és a jászvásári találkozóra.


Ön – amennyiben helyesen értékeltük a helyzetet – előzetesen kézhez kapta a Szentatya beszédeit, amelyeket a találkozások során elmondott. Köztudott, hogy a pápa gyakran el rugaszkodik az előre megírt beszédeitől és spontán, szabadon beszél. Ezt tapasztalhattuk akár az egyházi személyekkel, akár fiatalokkal való találkozásakor. Mennyire okoz ez nehézséget a fordítás során? Van esetleg jellegzetes szófordulata, amire azt mondhatjuk, hogy na ez Ferenc pápás?

A Szentatya gyakran még hozzátesz valamit a már előkészített beszédeihez, ahogy ezt ekkor is tette, úgy érzi, hogy abban a pillanatban valamit még mondania kell, talán éppen a Szentlélek műve ez. Egy fordítónak ez gondot okozhat, főleg ha nem profi, mint én, mert nem tudja, mikor kell közbelépnie, közbeszólnia. Mindenképpen a Szentatya eléggé türelmes, megértő és megvárja azt, hogy valaki fordítsa le amit mondott.

Egykori szemináriumi évfolyamtársai társaságában Rómában.

Mit üzenne a gyulafehérvári kispapok részére? Milyen tanácsa volna feléjük?

A gyulafehérvári szeminárium kispapjainak azt szeretném üzenni, hogy érdemes úgy készülni a papságra, hogy már a szemináriumban elkötelezni magad, tanúságot tenni a hit szépségéről és ugyanakkor bátran merni az embereket meghallgatni és Isten stílusát – amint a Szentatya gyakran említi – megéreztetni velük: a közelséget, az együttérzést, a gyöngédséget. Aki nagy örömben részesült, nem tarthatja meg magának, hanem tovább kell adnia. Jézus Krisztust hirdetjük, nem azért, hogy minél több tagot szerezzünk a közösségünknek, pláne nem a hatalom miatt. Azért beszélünk róla, mert úgy érezzük, hogy tovább kell adnunk azt az örömöt, amit kaptunk. Akkor leszünk hiteles hirdetői Jézus Krisztusnak, ha valóban találkoztunk vele létünk mélyén. Amikor a vele való találkozás által csodálatos és nagyszerű élményben részesültünk.


Ft. Tomán Zoltán atya rövid életrajza

1981. október 16-án született Temesváron.

2006 és 2013 között a Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Római Katolikus Papnevelő Intézet temesvári egyházmegyés növendéke volt.

Exc. és Ft. Roos Márton temesvári püspök 2013. július 6-án szentelte pappá Temesváron. A papszentelést követően temesvár-belvárosi és -gyárvárosi káplánként, valamint az egyházmegyei bíróság titkáraként tevékenykedett.

Miután Budapesten kánonjogi licenciátust szerzett, 2019 és 2022 között Rómában folytatta kánonjogi tanulmányait a Pápai Lateráni Egyetemen a Santa Maria dell'Anima Pápai Papnevelő Intézet és Papi Kollégium tagjaként.

2022-ben doktorált kánonjogból, kutatási területe különös tekintettel a Románia és a Szentszék közötti 1927-es konkordátumra, valamint a nemzetközi jogra, az állam és az egyház közötti kapcsolatok témakörére épült.

2022. szeptember 1-je óta a Szentszék szolgálatában áll, jelenleg az Államtitkárság Általános Ügyek Részlegén dolgozik.


Fotók: Toman Zoltán személyes archívuma

220 megtekintés
bottom of page