Studia Theologica Transsylvaniensia 

A folyóirat rövid bemutatása

Studia Theologica Transsylvaniensia (StThTr) tudományos folyóirat a teológia és a vele határos kutatási területeket fedi le. A folyóirat évente kétszer jelenik meg (júliusban és decemberben)  a gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelőintézet és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) Római Katolikus Teológia Karának  (Pasztorálteológiai Intézet) a kiadásában.

ISSN: 1582-0661

DOI: 10.52258/STTHTR

 
További tudnivalók

A 2000-ben S.E.R. Kerekes László és Marton József által alapított StThTr folyóirat főként magyar nyelven közöl eredeti tanulmányokat a teológia és a hozzá tartozó kutatási területekről. A cikkek rövid összefoglalója angolul vagy egy másik nemzetközi nyelven is megjelenik. A szerkesztőbizottság azonban szívesen fogad angol, német vagy olasz nyelvű tanulmányokat is.

A folyóirat négy rovatból áll:

  1. Tanulmányok: elismert kutatók eredeti cikkei;

  2. Műhely: fiatal kutatók (mesteri és doktori hallgatók) magas színvonalú dolgozatai;

  3. Források: az erdélyi egyháztörténelmet érintő eddig kiadatlan történelmi dokumentumok;

  4. Könyv-recenziók.

A folyóirat elsődleges célja az interdiszciplináris párbeszéd és a tudományos teológiai kutatás erősítése magyar nyelvterületen.

 
Cikkek benyújtása

A megjelentetni kívánt tanulmányokat és könyv-recenziókat küldje a szerkesztőknek a következő címre: office.studia@gmail.com.

Szerkesztőbizottság

Főszerkesztő:

 

Társult szerkesztő:

 

“Forrás”-rovat szerkesztők:

  • JONICA Xénia (BBTE – Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskola, Kolozsvár)

  • OBERMÁJER Ervin (BBTE – Vallás, Kultúra, Társadalom Doktori Iskola, Kolozsvár)


Szerkesztőbizottság:

 
Nemzetközi tanácsadó testület:

Korrektor:

  • SZENKOVICS Enikő

 

Tördelőszerkesztő:

  • CZIRMAY Ágnes

Elérhetőség

ONLINE: A folyóirat számai (2008-tól) online a Central and Eastern European Online Library (CEEOL) adatbázisában érhetők el.

NYOMTATOTT formában megrendelhető a Szent István Társulattól (Budapest) vagy a Verbum Kiadótól (Kolozsvár)

Impresszum
Gyulafehérvári Római Katolikus Papnevelőintézet & Pasztorálteológia Intézet (BBTE)

RO – 510009 Alba Iulia

Str. Gabriel Bethlen, Nr. 3

E-mail: office.studia@gmail.com

Web: https://www.seminarium.ro/studia

Nyomda

Szent István Társulat (Budapest) & Verbum (Cluj Napoca)