Pasztorális gyakorlaton

Csáki Ferenc

fulop testver1.jpg

Csíkajnád • 1988. december 14.

A nevem Csáki Ferenc, rendi nevem pedig Fülöp testvér. Csíkszeredában születtem 1988-ban. Egy kis csíki faluban, Csíkajnádon nevelkedtem. Az általános iskolát Csíkszentmihályon, majd a líceumot Csíkszeredában végeztem. Érettségi után egyetemre felvételiztem. Az egyetemi évek alatt vált személyessé az Istennel való kapcsolatom, de nem éreztem papi vagy szerzetesi hivatást. Hivatásom felismerésében fordulópontot jelentett a hivatástisztázó hétvége, ami elindított a tudatos keresés útján, Istennel keresni az Ő akaratát. Másfél éves Istennel való alkudozás után 2014 őszén jelentkeztem az Erdélyi Ferences Rendbe. Egy év jelöltség és egy év noviciátus után kezdtem el a teológiai tanulmányaimat Gyulafehérváron. Továbbra is Isten akaratát keresve és gyengeségeimmel küszködve haladok előre ezen az úton, újra és újra ismételve: legyen meg a te akaratod, ne az enyém.  

Ferencz Zsolt

DSC_0727.JPG

Csíkszentsimon • 1997. február 9.

Nevem Ferencz Zsolt, 1997. február 9-én születtem Csíkszeredában. A csíkszentsimoni Szent László plébániához tartozom. Az elemi iskolát szülőfalumban, a középiskolát pedig a gyulafehérvári kisszemináriumban végeztem. Sikeres érettségi után felvételemet kértem a Hittudományi Főiskolára. Tanulmányaim befejezése után olyan pap szeretnék lenni, aki közel vezeti az embereket Istenhez. 

Fischer Balázs

IMG_20201017_134718.jpg

Budapest • 1982. április 24.

Fischer Balázs a nevem, 1982-ben születtem Budapesten. A középiskola elvégzése után geológiát hallgattam az ELTE-Természettudományi karán. A diploma megszerzése után egy évet önkénteskedtem Dózsa Györgyön a Dévai Szent Ferenc alapítványnál, majd csoportvezetőként dolgoztam a MOL-nál. 2014 tavaszán jelentkeztem a Ferences Rendbe. 

Forró Csaba Roland

forr.jpg

Kézdivásárhely • 1996. április 16.

Forró Csaba Roland vagyok, 1996-ban születtem Kézdivásárhelyen. Középiskolai tanulmányaim végeztével meghallván Isten hívó szavát, felvételimet kértem a Megtestesült Bölcsességről nevezett Szemináriumba. Teológiai tanulmányaimat a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán végeztem, a sikeres diplomaszerzés után hazatértem egyházmegyémbe, hogy itthon szolgáljam az Urat és az Egyházat.

Léstyán László

DSC_0698.JPG

Csíkszentkirály • 1997. augusztus 23.

A nevem Léstyán László, 1997. augusztus 23-án születtem Csíkszeredában. Az általános iskolát szülőfalumban, Csíkszentkirályon, a Vitos Mózes Általános Iskolában végeztem, a középiskolát a gyulafehérvári kisszemináriumban. A hivatásomat a líceumnak köszönhetem, mert ott éreztem meg először egyik kápolnabúcsú alkalmával, hogy Isten meghív az Ő szolgálatára, és akkor el is határoztam, hogy Őt akarom szolgálni. 

Mayer Nándor

DSC_0702.JPG

Csedreg • 1998. szeptember 2.

A nevem Mayer Nándor, a Szatmár megyei Csedregről származom, és 1998. szeptember 2-án születtem Szatmárnémetiben. Tanulmányaimat szülőfalumban kezdtem el, majd a líceumot a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban végeztem. Már gyermekkorom óta érzem Isten hívását szívemben, majd sikeres érettségi után felvételt nyertem a Hittudományi Főiskolára. Jézus mondja „Az aratnivaló sok de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát küldjön munkásokat aratásában.”(Mt. 9, 37-38) Tanulmányaim befejeztével olyan pap szeretnék lenni, aki közel vezeti az embereket Istenhez. 

Szabó Mihály-Csongor

DSC_0724.JPG

Csíkszépvíz • 1997. január 2.

Nevem Szabó Mihály-Csongor. Sepsiszentgyörgyön születtem 1997. január 2-án, négy éves koromtól Szépvízen élek. Itt végeztem az elemi iskolát, ezt követően felvételiztem a gyulafehérvári kisszemináriumba, majd Isten hívására a Papnevelő Intézetbe. Hivatásom gyermekkoromtól érlelődik bennem, a falumból származó szeminaristák példája és a líceumi légkör sokat segített ennek elmélyülésében. Hiszem, hogy a jó pap hívei számára Krisztus szeretetére irányító lámpás, ugyanakkor, hogy erre kaptam meghívást az Úr kegyelméből és irgalmából.  

Vagrin István

DSC_0716.JPG

Csedreg • 1997. február 9.

Vagrin István vagyok, a Szatmár megyei Csedregből származom. Szatmárnémetiben születtem 1997. február 9-én.Tanulmányaimat szülőfalumban kezdtem el,majd a líceumot Szatmárnémetiben a Hám János Római Katolikus Líceumban végeztem. Sikeres érettségi után felvételiztem a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára, Isten hívásának köszönhetően. Már gyermekkorom óta érzem hívását, ezért tanulmányaim elvégzése után, papként szeretném szolgálni Istent és embertársaimat.

Virág István

DSC_0708.JPG

Gyimesbükk • 1997. augusztus 3.

A nevem Virág István. 1997. augusztus 3-án születtem Gyimesbükkön. Itt végeztem az általános iskolát, majd a gyulafehérvári kisszemináriumban folytattam tanulmányaimat. Ezek után a Papnevelő Intézetbe felvételiztem. Isten hívó szavát egy lelkigyakorlat alkalmával fedeztem fel. Isten életem során gondoskodott arról, hogy mindig az Ő szolgálatában legyek, valamint Őt és az Ő népét szolgáljam.