V. évfolyam

IV. évfolyam

DSC_0384.gif

Baróti Tibor

Gyergyócsomafalva • 1996. március 26.

Baróti Tibor vagyok, 1996 tavaszán születtem. Szülőfalumban, Gyergyócsomafalván láttam meg a napvilágot. Középiskolai tanulmányaimat a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumban végeztem, majd érettségiztem. Szeretném alázatos szeretettel szolgálni Istent és embertestvéreimet.

DSC_0386.gif

Bíró Károly

Csíkszenttamás • 1987. június 21.

Biró Károly vagyok, 1987. június 21-én születtem Csíkszeredában, jelenleg Csíkszenttamáson lakom. Az ottani plébániához tartozom. A középiskolát a csíkszeredai Venczel József Iskolaközpontban végeztem erdész technikus szakon. Egyetemi tanulmányaimat a csíkszeredai Sapientia egyetem fakultásán végeztem szociológia szakon. A papi hivatást már gyerekkoromban éreztem, amely 2015 tavaszán erősödött meg bennem. Többször is hallottam az Úr Jézus hívó szavát. Kispapi éveimre kérem Isten áldását és segítségét, hogy majd pappá szentelésem után Isten szolgálatában a hívek segítségére tudjak lenni, az Istenhez vezető út megtalálásában és ezen az úton való előrehaladásban.

DSC_0412.gif

Blaga Antoniu

Hegyköztóttelek • 1996. szeptember 5.

A nevem Blaga Antoniu, de mindenki Tóninak, vagy Antoniusznak szólit. 1996 szeptemberében születtem Nagyváradon. A hegyköztótteleki Szent József plébániához tartozom. Hivatásomról annyit, hogy már hat éves korom óta érzem azt, hogy Isten hív az ő szolgálatára. Mint minden gyermeknek, nekem is volt egy álmom, mégpedig az, hogy pap akarok lenni. Hála Istennek ez a vágy még ma is él bennem és egyre erősebb. Sok embernek tartozom hálával, hogy támogattak engem és imádkoztak hivatásomért. “Uram, küldj munkásokat aratásodba!” 

42942334_184334975801230_195733204980308

Bőjte Csongor

Csíkszentdomokos • 1995. március 8.

Bőjte Csongor vagyok, Csíkszentdomokoson születtem 1995. március 8-án. A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban érettségiztem 2014-ben, majd Kolozsváron tanultam a BBTE Római Katolikus Teológia karán didaktikai teológiát, és ezzel párhuzamosan a Bölcsészettudományi karon magyar nyelvet és irodalmat. „Földimmel”, Isten szolgája Márton Áron püspökkel vallom, hogy „akik őrhelyen állnak, éber figyelésre és megsokszorozott munkára vannak kötelezve”.

IMG_20201017_134844.jpg

Kerekes Péter

Csíktaploca • 1995. november 18.

Kerekes Péternek hívnak, a csíktaplocai Mindenszentek plébániához tartozom. Hívatásom már gyermekkoromban elkezdődött azt hiszem, mikor is titokban "miséztem" az otthoni "kápolnámban". Középiskolai tanulmányaimat a csíkszeredai Segítő Mária római katolikus líceumban végeztem, amire nagyon büszke vagyok , hisz itt döntöttem el határozottan, hogy  pap szeretnék lenni. A Jóisten hívó szavának engedelmeskedve és benne bízva szeretném majd szolgálni az embereket, akik rám lesznek bízva. Köszönet és hála mindenkinek, aki imádkozik értem és a kispapokért.

DSC_0356.gif

Mazai Tihamér

Borszék • 1997. április 25.

A nevem Mazai Tihamér, 1997. április 25.-én születtem Maroshévizen. Jelenleg Borszéken lakom és a Szent István Római Katolikus plébániához tartozom. Az általános iskolát a szülővárosomban végeztem, majd a középiskolai tanulmányaimat a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban. Már gyermekkorom óta érzem Isten hívását, ezért sikeres érettségi után felvételiztem a Hittudományi Főiskolára, hogy majd tanulmányaim elvégzése után, Isten kegyelméből részesülhessek a papság szentségében.  

DSC_0350.gif

Oros Tibor Roland

Tasnád • 1993. június 1.

A nevem Oros Tibor Roland, 1993. június 1-jén születtem Tasnádon. A Tasnádi Római Katolikus Plébániához tartozom, amely Szűz Mária Szent Neve tiszteletére van felszentelve. A Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpontban sikeresen érettségiztem, ezt követően Kolozsváron a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Karán, Teológia Didaktika szakot végeztem, 2015-ben sikeresen államvizsgáztam. Már kiskoromban is szerettem az oltár körül tevékenykedni, amikor pedig megkaptam a Szentlélek ajándékát, elkezdtem gondolkozni hivatásomon. Hivatásomban folyamatosan erősödtem a líceumi évek alatt. Az egyetem elvégzése után pedig már biztos voltam abban, hogy jelentkezem a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetbe. Legfontosabb célkitűzésem elsajátítani a Római Katolikus Egyház tanítását, hogy annak segítségével legjobb képességem szerint szolgáljam Istent és az embereket.

DSC_0367.gif

Tempfli Máté

Kálmánd • 1996. szeptember 11.

 Tempfli Máté vagyok, a Szatmár megyei Kálmándról származom, és 1996. szeptember 11.-én születtem Szatmárnémetiben. Tanulmányaimat szülőfalumban kezdtem el, majd a líceumot Nagykárolyban a Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceumban végeztem el idén. A sikeres érettségi után Isten segítségével felvételt nyertem a Hittudományi Főiskolára. Tanulmányaim befejeztével olyan pap szeretnék lenni, aki híven szolgálja embertársait és közel vezeti őket Istenhez. 

DSC_0399.gif

Tímár József

Hidegség, 1996. április 13.

A nevem Timár József, 1996. április 13-án születtem Gyimesközéplokon. A hidegségi Szent István plébániához tartozom. Az elemi iskolát szülőfalumban végeztem, a középiskolát pedig a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban. Érettségi után kértem felvételemet a Hittudományi Főiskolára. A papi hivatásomat már régóta érzem, de igazából csak felvételi előtt sikerült eldöntenem, hogy Krisztust szeretném követni, és az Ő népét szolgálni. Arra kérem az Urat, segítsen nekem megtanulni az alázatot, hogy méltó legyek a szolgálatára.