VI. évfolyam

DSC_0276.jpeg

Daly Attila

Nagybánya • 1995. április 26.

Daly Attilának hívnak, Nagybányán születtem 1995. április 26-án. Elemi iskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem, majd hallgatva a Jó Isten hívására a további tanulmányaimat gondviselésében bízva a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumban végeztem Szatmárnémetiben. Isten már kiskoromban megérintette a lelkemet és elhívott szolgálatára. Igent mondva a Jó Istennek, a sikeres érettségimet követően felvételemet kértem a Gyulafehérvári Szemináriumba. Vianney Szent János, a plébánosok védőszentje mondogatta gyakran: „A papság Jézus szívének szeretete”, papként szeretném a Jó Istent szolgálni, nevelődve nevelni és szeretni feltétel nélkül.

DSC_0685.jpg

Demeter István

Csíkszentimre • 1992. február 16.

Demeter István vagyok, 1992. február 16-án születtem Gyergyószentmiklóson. A csíkszentimrei plébániához tartozom. A középiskolai tanulmányaimat Gyergyószentmiklóson végeztem a Fogarassy Mihály Műszaki Líceumban,római katolikus teológia szakon. Kértem a felvételemet a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolára. A sikeres felvételi után elkezdhettem tanulmányaimat. 

DSC_0254.jpeg

Küsmődi Csongor - Ignác

Ditró • 1994. március 25.

Küsmődi Csongor-Ignác a nevem, Ditróból hívott meg Isten az Ő szolgálatára. Az 1994-es év Böjtmás havának 25. napján (Március 25.) születtem, Ditróban nevelkedtem. Elemi és általános iskolai tanulmányaimat szülőfalumban végeztem. A középiskolai tanulmányokat Gyulafehérváron, közismert nevén a Kántoriskolában fejeztem be. Isten meghívott és megadta azt a kegyelmet, hogy Őt szolgáljam már kiskorom óta, ezért szeretném én egész életemen át Őt szolgálni. 

DSC_0272.jpeg

László Zsolt

Csíkszentimre • 1991. február 20.

László Zsolt a nevem, Csíkszentimréről érkeztem, 1991. február 20-án születtem. A középiskolát a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban végeztem, majd ezt követően a szintén csíkszeredai Sapientia EMTE hallgatója voltam Szociológia és Vidékfejlesztés szakon. Utolsó egyetemi évemben én láttam el a sekrestyés és harangozói teendőket is a szülőfalum plébániáján. Nem sokkal munkaköröm betöltése után már meghallottam Isten hívó szavát és tudtam, hogy az egyetem elvégzése után felvételizni fogok a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetébe. 

DSC_0259.jpeg

Miklós Szilárd

Segesvár • 1994. május 9.

Miklós Szilárdnak hívnak, 1994. május 9-én születtem Segesváron. Kispap lettem, mert hivatást érzek Istentől, hogy nekem ezt az utat szánta. Életemet Krisztusnak és a rám bízott közösségnek akarom szentelni. 16 évesen éreztem azt, hogy Isten igazán hív erre, és tudtam azt, hogy Ő többet vár el tőlem, mint én magamtól. Szeretném ezt véghez vinni, szeretnék segíteni felebarátaimon, ahogyan Jézus is segített akkoriban a szegényeken. Köszönöm az Úrnak azt, hogy meghívott, és remélem, hogy a kitartásom erős lesz. Megtiszteltetés számomra, hogy Ő kiválasztott erre a szolgálatra, amit büszkén és örömmel vállalok fel.

DSC_0635.jpg

Olasz Béla

Máréfalva • 1995. február 10.

Olasz Béla vagyok Máréfalváról, falusi szülők negyedik gyermekeként születtem. Elemi iskolát Máréfalván jártam. A középiskolát Székelyudvarhelyen végeztem a Kós Károly Szakközépiskolában, ahol könyvelőséget tanultam. Hivatásomat már fiatal koromban éreztem, de bizonytalanságom, félelmem eltántorított. Középiskolai éveim alatt a hivatás újra fellángolt, így engedtem Krisztus hívásának és felvételemet kértem a Gyulafehérvári Szemináriumba. Isten segedelmével az Ő szolgája szeretnék lenni.