Tanárok

Címzetes tanárok

Intézetigazgató

O.Zoli.jpg

kanonok, egyetemi docens

Ó- és újszövetségi exegézis

rektor.png

egyetemi adjunktus,

szemináriumi rektor

Filozófia

Filozófiatörténet

Urbanitás

BARA.jpg

egyetemi adjunktus,

brádi plébános

Dogmatika

Dogmatörténet

tb. kanonok, egyetemi professzor, doktorvezető, szemináriumi vicerektor

Liturgika

Módszertan II

Posztmodern kor

Ferenczi_sandorjoooo22222.gif

kanonok, egyetemi adjunktus

Pasztorális teológia

Katekétika, Adminisztráció

Lukacs.jpg

egyetemi adjunktus,

általános és bírósági helynök

Kánonjog

Retorika

Szabolcs.jpg

egyetemi adjunktus

Erkölcsteológia

Olasz nyelv

Dénes.jpg

kanonok, egyetemi adjunktus, kolozsmonostori plébános

Fundamentális teológia

Homiletika

Német nyelv

Óraadó tanárok

kudzsiri plébános

Biblikum

Héber nyelv

Görög nyelv

prefi.gif

kisszemináriumi prefektus

Román nyelv

Latin nyelv

szemináriumi spirituális

Spiritualitás

Egyházzene

Magyar nyelv

pápai prelátus, nagyprépost,

ny. egyetemi professzor

Egyháztörténelem

Patrológia

DSC_0697.gif

kisegítő lelkész, posztulátor

Módszertan I