Tanárok

Címzetes tanárok

Intézetigazgató

kanonok, egyetemi docens

Ó- és újszövetségi exegézis

egyetemi adjunktus,

szemináriumi rektor

Filozófia

Filozófiatörténet

Urbanitás

egyetemi adjunktus,

brádi plébános

Dogmatika

Dogmatörténet

tb. kanonok, egyetemi professzor, doktorvezető, szemináriumi vicerektor

Liturgika

Módszertan II

Posztmodern kor

kanonok, egyetemi adjunktus

Pasztorális teológia

Katekétika, Adminisztráció

egyetemi adjunktus,

általános és bírósági helynök

Kánonjog

Retorika

egyetemi adjunktus

Erkölcsteológia

Olasz nyelv

kanonok, egyetemi adjunktus, kolozsmonostori plébános

Fundamentális teológia

Homiletika

Német nyelv

Óraadó tanárok

kudzsiri plébános

Biblikum

Héber nyelv

Görög nyelv

kisszemináriumi prefektus

Román nyelv

Latin nyelv

szemináriumi spirituális

Spiritualitás

Egyházzene

Magyar nyelv

pápai prelátus, nagyprépost,

ny. egyetemi professzor

Egyháztörténelem

Patrológia

kisegítő lelkész, posztulátor

Módszertan I

  • Instagram

© Seminarium Incarnatae Sapientiae

Minden jog fenntartva

Kapcsolat

Tel: 0040 - 258 811 688 

Email: seminariumsis@gmail.com

Cím

510009 Alba Iulia

Str. Gabriel Bethlen, Nr. 3

Jud. Alba