Tanárok

Címzetes tanárok

Intézetigazgató

Ft. dr. OLÁH ZOLTÁN

kanonok, egyetemi docens

Ó- és újszövetségi exegézis

Ft. dr. BARA ZOLTÁN

egyetemi adjunktus

Dogmatika

Dogmatörténet

Ft. dr. habil. DIÓSI DÁVID

tb. kanonok, egyetemi professzor, doktorvezető, szemináriumi vicerektor

Liturgika

Módszertan II

Posztmodern kor

Ft. dr. FERENCZI SÁNDOR

kanonok, egyetemi adjunktus, borbándi plébános

Pasztorális teológia

Katekétika

Ft. dr. LUKÁCS IMRE-RÓBERT

egyetemi adjunktus, verespataki plébános

Kánonjog

Retorika

Ft. dr. ORBÁN SZABOLCS OFM

tartományfőnök,

egyetemi adjunktus

Erkölcsteológia

Olasz nyelv

Ft. dr. SZÉKELY DÉNES

kanonok, egyetemi adjunktus, kolozsmonostori plébános

Fundamentális teológia

Homiletika

Német nyelv

Óraadó tanárok

Ft. dr. ANDRÁS ISTVÁN

szemináriumi rektor

Filozófia

Filozófiatörténet

Ft. drd. BODOR ATTILA

kudzsiri plébános

Biblikum

Héber nyelv

Görög nyelv

Ft. FARKAS ERVIN

kisszemináriumi prefektus

Román nyelv

Ft. drd. KISS ENDRE

szemináriumi spirituális

Spiritualitás

Egyházzene

Ft. Msgr. dr. MARTON JÓZSEF

pápai prelátus, nagyprépost,

ny. egyetemi professzor

Egyháztörténelem

Patrológia

Ft. drd. OBERMÁJER ERVIN-ISTVÁN

szemináriumi prefektus

Latin nyelv

Módszertan I

Magyar nyelv

Ft. Msgr. POTYÓ FERENC

pápai prelátus, általános helynök, irodaigazgató

Adminisztráció

© Copyright 2019

by Seminarium Incarnatae Sapientiae

Kapcsolat

Tel: 0040 - 258 811 688 

Email: seminariumsis@gmail.com

Cím

510009 Alba Iulia

Str. Gabriel Bethlen, Nr. 3

Jud. Alba