Tanárok

Címzetes tanárok

Intézetigazgató

O.Zoli.jpg

kanonok, egyetemi docens

Ó- és újszövetségi exegézis

andras istvan.jpg

kanonok, egyetemi adjunktus,

szemináriumi rektor

Filozófia

Filozófiatörténet

BARA.jpg

egyetemi adjunktus,

a marosvásárhelyi Szent Imre plébánia plébánosa

Dogmatika

Dogmatörténet

diósi d.jpg

tb. kanonok, egyetemi professzor, dékán, doktorvezető, szemináriumi vicerektor

Liturgika

Módszertan II

Posztmodern kor

Lukacs.jpg

egyetemi adjunktus,

általános és bírósági helynök

Kánonjog

Retorika

Szabolcs.jpg

egyetemi adjunktus

Erkölcsteológia

Olasz nyelv

Óraadó tanárok

bakó laszló.jpeg

helyettes bírósági helynök,

egyetemi lelkész (TEKMEK),

nagyiratosi plébános

Adminisztráció

Latin nyelv

Pasztorális

bodor attila.jpeg

Göttingeni Egyetem

vendégkutató

Biblikum

Héber nyelv

Görög nyelv

Homiletika

295952482_10159330680458229_1546788231053352663_n.jpg

a nagyszebeni Szentháromság plébánia segédlelkésze

Fundamentális teológia

prefi.gif

kanonok,

kisszemináriumi igazgató

Katekétika

Román nyelv

spiri.jpg
DSC_0697.gif
marton j.jpg

Egyháztörténelem

Patrológia

pápai prelátus, nagyprépost,

ny. egyetemi professzor

kanonok,

szemináriumi spirituális

Spiritualitás

Egyházzene

Magyar nyelv