top of page

Tanárok

Címzetes tanárok

Dékán

Liturgika

Módszertan

Német nyelv

Intézetigazgató

diósi d.jpg

dékán, egyetemi professzor, doktorátusvezető,
tb. kanonok, szemináriumi vicerektor

O.Zoli.jpg

intézetigazgató, egyetemi docens, kanonok

Ó- és újszövetségi exegézis

andras istvan.jpg

egyetemi adjunktus, kanonok, szemináriumi rektor és prefektus

Filozófia

Filozófiatörténet

BARA.jpg

egyetemi adjunktus,

a marosvásárhelyi Szent Imre-plébánia plébánosa

Dogmatika

Dogmatörténet

Lukacs.jpg

egyetemi adjunktus, általános és bírósági helynök

Kánonjog

Retorika

Szabolcs.jpg

egyetemi adjunktus, kolozsvári ferences házfőnök

Erkölcsteológia

Olasz nyelv

Óraadó tanárok

bakó laszló.jpeg

helyettes bírósági helynök, temesvári egyetemi lelkész, nagyiratosi plébános

Adminisztráció

Latin nyelv

Pasztorális

bodor attila.jpeg

a göttingeni Georg-August Egyetem vendégkutatója

Biblikum

Héber nyelv

Görög nyelv

Homiletika

295952482_10159330680458229_1546788231053352663_n.jpg

a nagyszebeni Szentháromság-plébánia segédlelkésze

Fundamentális teológia

Német nyelv

prefi.gif

kanonok,

kisszemináriumi igazgató

Katekétika

Román nyelv

spiri.jpg

Spiritualitás

Egyházzene

Magyar nyelv

DSC_0697.gif
marton j.jpg

pápai prelátus, nagyprépost,

ny. egyetemi professzor

Egyháztörténelem

Patrológia

kanonok,

szemináriumi spirituális

bottom of page