Tanárok

Címzetes tanárok

Intézetigazgató

O.Zoli.jpg

kanonok, egyetemi docens

Ó- és újszövetségi exegézis

rektor.png

egyetemi adjunktus,

szemináriumi rektor

Filozófia

Filozófiatörténet

BARA.jpg

egyetemi adjunktus,

brádi plébános

Dogmatika

Dogmatörténet

diósi d.jpg

tb. kanonok, egyetemi professzor, doktorvezető, szemináriumi vicerektor

Liturgika

Módszertan II

Posztmodern kor

Lukacs.jpg

egyetemi adjunktus,

általános és bírósági helynök

Kánonjog

Retorika

Szabolcs.jpg

egyetemi adjunktus

Erkölcsteológia

Olasz nyelv

Dénes.jpg

kanonok, egyetemi adjunktus, kolozsmonostori plébános

Fundamentális teológia

Homiletika

Német nyelv

Óraadó tanárok

letöltés.jpg

temesvári püspöki titkár

Pasztorális

Latin nyelv

DSC_0800_edited_edited_edited.jpg

Göttingeni Egyetem

vendégkutató

Biblikum

Héber nyelv

Görög nyelv

prefi.gif

kisszemináriumi prefektus

Katekétika

Román nyelv

spiri.jpg

szemináriumi spirituális

Spiritualitás

Egyházzene

Magyar nyelv

marton j.jpg
DSC_0697.gif

Módszertan I

kisegítő lelkész, posztulátor

pápai prelátus, nagyprépost,

ny. egyetemi professzor

Egyháztörténelem

Patrológia