top of page

Tanmenet

2019 -2020

 

ALAPKÉPZÉS

I. ÉVFOLYAM

1. félév

 • RLM 1303: Fiolozófiatörténelem - Ókor (3 ECTS)

 • RLM 1313: Filozófia - Logika és ismeretelmélet (8 ECTS)

 • RLM 1410: Metodológia - Általános bevezetés a liturgikába (3 ECTS)

 • RLM 2111: Egyháztörténelem - Ókor (5 ECTS)

 • RLM 4105: Latin nyelv - Morfológia (5 ECTS)

 • RLX 0001: Opcionális kurzus (3 ECTS)

 • RLX 0001: Opcionális kurzus (3 ECTS)

 • YLU 0011: Testnevelés (2 ECTS)

2. félév

 • RLM 1315: Filozófia - Metafizika (8 ECTS)

 • RLM 1316: Fiolozófiatörténelem - Középkor (3 ECTS)

 • RLM 1411: Metodológia - Általános bevezetés a liturgikába (3 ECTS)

 • RLM 2112: Egyháztörténelem - Középkor (5 ECTS)

 • RLM 4106: Latin nyelv - Szintaxis (5 ECTS)

 • RLM 4203: Retorika (3 ECTS)

 • RLX 0003: Opcionális kurzus (3 ECTS)

 • YLU 0012: Testnevelés (2 ECTS)

II. ÉVFOLYAM

3. félév

 • RLM 1106: Fundamentális teológia (4 ECTS)

 • RLM 4104: Egyházi latin nyelv (3 ECTS)

 • RLM 1313: Filozófia - Logika és ismeretelmélet (7 ECTS)

 • RLM 2111: Egyháztörténelem - Ókor (5 ECTS)

 • RLM 3101: Bevezetés az Ószövetségbe (5 ECTS)

 • RLM 4401: Pasztorális gyakorlat (3 ECTS)

 • RLX 0001: Opcionális kurzus - Filozófiatörténelem: Ókor (3 ECTS)

 • RLX 0001: Opcionális kurzus - Héber nyelv: Morfológia (3 ECTS)

4. félév

 • RLM 1109: Ekkleziológia - Egyháztan (4 ECTS)

 • RLM 1315: Filozófia - Metafizika (7 ECTS)

 • RLM 1403: Gregorián zene (3 ECTS)

 • RLM 2112: Egyháztörténelem - Középkor (5 ECTS)

 • RLM 3102: Pentateuchus (5 ECTS)

 • RLX 0002: Opcionális kurzus - Filozófiatörténelem: Középkor  (3 ECTS)

 • RLX 0002: Opcionális kurzus - Héber nyelv: Morfológia (3 ECTS)

 • RLM 4402: Pasztorális gyakorlat (3 ECTS)

III. ÉVFOLYAM

5. félév

 • RLM 1106: Fundamentális teológia (4 ECTS)

 • RLM 1414: Liturgika (5 ECTS)

 • RLM 1501: Általános erkölcstan (4 ECTS)

 • RLM 2115: Patrológia - a niceai zsinatig (3 ECTS)

 • RLM 3101: Bevezetés az Ószövetségbe (5 ECTS)

 • RLM 3301: Héber nyelv - Morfológia (3 ECTS)

 • RLM 4403: Pasztorális gyakorlat (3 ECTS)

 • RLM 0035: Idegen nyelv - Német (3 ECTS)

 • RLX 0007: Opcionális kurzus (3 ECTS)

6. félév

 • RLM 1109: Ekkleziológia - Egyháztan (5 ECTS)

 • RLM 1415: A liturgikus év (4 ECTS)

 • RLM 1502: Erkölcstan - Erények (5 ECTS)

 • RLM 2116: Patrológia - a niceai zsinat után (3 ECTS)

 • RLM 3102: Exegézis - Pentateuchus (5 ECTS)

 • RLM 3302: Héber nyelv - Morfológia  (3 ECTS)

 • RLM 4404: Pasztorális gyakorlat (3 ECTS)

 • RLM 0036: Idegen nyelv - Német (3 ECTS)

 • RLX 0008: Opcionális kurzus (3 ECTS)

IV. ÉVFOLYAM

7. félév

 • RLM 1208: Dogmatika - Szentháromságtan (5 ECTS)

 • RLM 1503: Erkölcstan - Az egyház szociális tanítása (5 ECTS)

 • RLM 2208: Egyházjog - Általános rendelkezések (5 ECTS)

 • RLM 2302: Általános kateketika (4 ECTS)

 • RLM 3106: Exegézis - Prófétai irodalom (5 ECTS)

 • RLM 4405: Pasztorális gyakorlat (3 ECTS)

 • RLM 0037: Idegen nyelv - Német (3 ECTS)

 • RLX 0009: Opcionális kurzus (3 ECTS)

8. félév

 • RLM 1207: Dogmatika - Teremtéstan és eszkatológia (5 ECTS)

 • RLM 1504: Erkölcstan - Bioetika (5 ECTS)

 • RLM 2208: Egyházjog - Isten népe a CIC-ben (4 ECTS)

 • RLM 2303: Speciális kateketika (5 ECTS)

 • RLM 3107: Exegézis - Evangéliumok (5 ECTS)

 • RLM 4406: Pasztorális gyakorlat (3 ECTS)

 • RLM 0038: Idegen nyelv - Német (3 ECTS)

 • RLX 0010: Opcionális kurzus (3 ECTS)

MESTERKÉPZÉS

V. ÉVFOLYAM

1. félév

 • RMM 1110: Dogmatika - Általános szentségtan (7 ECTS)

 • RMM 1602: Spiritualitás - Általános rész (4 ECTS)

 • RMM 2206: Egyházjog - Házasságjog (4 ECTS)

 • RMM 2401: Bevezetés a pasztorális teológiába (5 ECTS)

 • RMM 3215: Exegézis - Páli levelek (7 ECTS)

 • RMM 4407: Pasztorális gyakorlat (3 ECTS)

 • RMM 4411: Bevezetés a kutatás módszertanába (3 ECTS)

 • RMI 0041: Idegen nyelv - Olasz (3 ECTS)

2. félév

 • RMM 1113: Dogmatika - Speciális szentségtan (3 ECTS)

 • RMM 1603: Spiritualitás - Az imaórák liturgikája (3 ECTS)

 • RMM 2211: Egyházjog - Büntetőjog (4 ECTS)

 • RMM 2402: Hodegetika (6 ECTS)

 • RMM 3216: Exegézis - Jánosi irodalom (7 ECTS)

 • RMM 4408: Pasztorális gyakorlat (3 ECTS)

 • RMI 0042: Idegen nyelv - Olasz (3 ECTS)

 • RMX 0001: Opcionális kurzus (3 ECTS)

VI. ÉVFOLYAM

3. félév

 • RMM 1110: Dogmatika - Általános szentségtan (7 ECTS)

 • RMM 1602: Spiritualitás - Általános rész (4 ECTS)

 • RMM 2404: Homiletika (6 ECTS)

 • RMM 3207: Exegézis - Páli levelek (7 ECTS)

 • RMM 4409: Pasztorális gyakorlat (3 ECTS)

 • RMM 4411: Bevezetés a kutatás módszertanába (3 ECTS)

 • RMX 0003: Opcionális kurzus (3 ECTS)

4. félév

 • RMM 1113: Dogmatika - Speciális szentségtan (7 ECTS)

 • RMM 1409: Pasztorális liturgika (6 ECTS)

 • RMM 2404: Plébániai pasztoráció (4 ECTS)

 • RMM 3211: Exegézis - Páli levelek: újszövetségi teológia (7 ECTS)

 • RMM 4410: Pasztorális gyakorlat (3 ECTS)

 • RMX 0004: Opcionális kurzus (3 ECTS)

 • RMX 0004: Opcionális kurzus (3 ECTS)

bottom of page