VI. évfolyam

jonuc.jpg

Hojda Ionuc-Vasile

Magyarszentmárton • 1994. január 6.

A Máramaros megyei Borsában születtem, 1994. január 6-án, majd Magyarszentmártonban nevelkedtem, ahol általános iskoláimat is végeztem, azt követően pedig a temesvári Gerhardinum római katolikus teológiai líceumban érettségiztem. Már kisgyermekként lelkesített a gondolat, hogy pap legyek, és ez a lelkesedés a mai napig megmaradt. Egyik nagy motivációm, hogy embereken segíthessek, ugyanakkor, hogy közelebb vigyem őket Istenhez. Így hivatásom fő mozgatórugói az emberek szolgálata, életük szebbé tétele, illetve Isten és az evangélium hirdetése számukra, hiszen megismerve az Igazságot, megtalálják életük értelmét. Szeretném, hogy a körülöttem élő, rám bízott emberek otthon érezzük magukat az Egyházban, minden rendelkezésükre álljon, ami egy emberhez méltó élethez kell, hogy szeretetben és megtartó közösségben tudjunk egymás mellett élni.

DSC_0765.JPG

Jakkel Tamás

Szatmárnémeti • 1994. augusztus 25.

Jakkel Tamásnak hívnak, a Szatmári egyházmegyéből, a szatmárnémeti Szent Család plébániáról érkeztem. Szatmárnémetiben születtem 1994. augusztus 25.-én.  Középiskolai tanulmányaimat a „Mihai Eminescuʺ főgimnáziumban végeztem és ott is érettségiztem.

DSC_0322.gif

Kalányos Ottó

Csíkszentgyörgy • 1994. június 18.

A nevem Kalányos Ottó, születtem 1994. június 18.án. 16 éve, hogy nevelő szülők egyengetik életemet, nevelnek, és megadnak minden jót fejlődésem érdekében, a legfontosabbat, a lelki támaszt. Csíkszentgyörgy községben, Csíkbánkfalván lakom a 372-es házszám alatt. Elemi iskolámat a Csíkbánkfalvi „Márton Ferenc” elemi iskolában végeztem, majd ezt követően a gyimesfelsőloki „Árpádházi Szent Erzsébet” középiskolában folytattam tanulmányaimat teológia szakon. Sikeres érettségi után Isten kegyelméből felvételit nyertem a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolába. Hivatásom már nagyon rég megszületett, mindig is pap szerettem volna lenni, és a mai napig is az szeretnék lenni. 

DSC_0407.gif

Kelemen Zoltán- Arnold

Csíkcsicsó • 1994. november 2.

Kelemen Zoltán-Arnold vagyok Csíkcsicsóból. 1994. november 2.-án születtem szüleim első gyermekeként. Az elemi iskolát szülőfalumban, a középiskolai tanulmányaimat a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban végeztem. Pap szeretnék lenni, mert hivatást érzek lelkemben, hogy Istent szolgáljam és népünknek hirdessem az Ő örömhírét. Hálát adok Istennek mindazokért, akik imáikkal kísérnek engem.  

DSC_0334.gif

Pál Áron

Vice • 1994. március 18.

Pál Áron vagyok, Besztercén születtem, 1994. március 18-án, és Vicében nevelkedtem. A Szentháromság plébániához tartozom. Középiskolámat a Gyulafehérvári Római Katolikus Teológiai Líceumban végeztem és ott erősödött meg a hivatásom a papi szolgálat után. A sikeres érettségi után elhatároztam, hogy Teológiára jövök, és a júliusi hónapban fel is vettek. 

piry.jpg

Radulov Piry

Berestye • 1994. szeptember 14.

Temesváron születtem 1994. szeptember 14-én, szüleim második gyermekeként. A berestyei Szűz Mária Szent Neve plébániához tartozom. Tanulmányaimat a temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban végeztem, ott érettségiztem 2013-ban. A középiskolai évek alatt éreztem meg, hogy Isten engem az Ő szolgálatára hív. Szívre tett kézzel mondhatom, hogy a hívek imája erősített meg engem, hogy Úr felé vezető úton maradjak, ezért hálás vagyok értem végzett imáikért!

© Copyright 2019

by Seminarium Incarnatae Sapientiae

Kapcsolat

Tel: 0040 - 258 811 688 

Email: seminariumsis@gmail.com

Cím

510009 Alba Iulia

Str. Gabriel Bethlen, Nr. 3

Jud. Alba